3.1.2022

Regnskapsfrister du må huske på gjennom året - for enkeltmannsforetak og AS

Leveringsfrister i 2021 – Tabellen gjelder både for enkeltmannsforetak og AS, men AS har noen egne linjer.

Dato Hva det gjelder
5. Jan Levere A-melding
15. Jan Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk
31. Jan Levere aksjonærregisteroppgaven**
1. Feb Frist for å søke om årlig innlevering av MVA-melding*
1. Feb Sende årlig sammendrag til ansatte
5. Feb Levere A-melding
10. Feb Levere MVA-melding*
5. Mar Levere A-melding
10. Mar Levere årlig innlevering av MVA-melding, hvis du har fått det godkjent*
15. Mar Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk
15. Mar Betale forskuddsskatt
6. Apr Levere A-melding
12. Apr Levere MVA-melding*
5. Mai Levere A-melding
18. Mai Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk
18. Mai Betale forskuddsskatt
31. Mai Levere skattemelding og næringsoppgaven
31. Mai Betale tilleggsforskudd på skatt, hvis nødvendig
7. Jun Levere A-melding
10. Jun Levere MVA-melding*
30. Jun Signere og datere årsregnskapet**
30. Jun Holde generalforsamling og godkjenne årsregnskapet***
5. Jul Levere A-melding
15. Jul Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk
31. Jul Levere årsregnskap
5. Aug Levere A-melding
31. Aug Levere MVA-melding*
6. Sep Levere A-melding
15. Sep Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk
15. Sep Betale forskuddsskatt
5. Okt Levere A-melding
11. Okt Levere MVA-melding*
5. Nov Levere A-melding
15. Nov Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk
15. Nov Betale forskuddsskatt
6. Des Levere A-melding
10. Des Levere MVA-melding*

*Randi fraskriver seg ansvaret for skrivefeil i tabellen ovenfor.

Bold       -   Gjelder alle foretak

Kursiv    -   Gjelder for arbeidsgiveren

*              -   Gjelder MVA-registrerte selskaper

**             -   Gjelder alle regnskapspliktige foretak

***           -   Gjelder alle aksjeselskap

Har du flere spørsmål tilknyttet ditt regnskap? La oss introdusere deg for Randi.

Hva gjør Randi? Randi er abonnement på regnskap, utført av folk som kjenner din bransje.

Hvorfor Randi? Fordi regnskap er Randis greie. La Randi gjøre det hun kan, slik at du gjøre det du kan. Man kan lett bli fristet av gjør-det-selv løsninger, men slike løsninger er ofte mer ressurskrevende, både når det gjelder tid og penger. Vi er spesialister i noen spesifikke bransjer som vi kan svært godt. For deg betyr det at du ikke kun får en regnskapsfører, men også en sparringspartner som kan rådgi deg.


Randi liker kontinuitet og orden, og fakturer deg en fast sum i måneden. Til gjengjeld gir hun deg:

Til en fast pris får du

Tjeneste
table-img
Typisk regnskapsbyrå
Spørsmål & Hjelp
MVA
Årsregnskap, aksjonærregisteroppgave & skatt
Lønn - uansett antall ansatte
Bokføring - uansett antall bilag
Ingen oppstartsgebyr
Regnskapsystem
Randi gir deg én komplett pakke fra 3000,-/md
Pakken inkluderer:

Bokføring

Randi bokfører alle dine bilag, uansett antall

Lønn

0, 5, 10 eller flere ansatte? Randi tar seg av lønn

Årsoppgjør

Randi liker å lage ditt årsoppgjør og årsregnskap

Skatt & MVA

Randi er god til å rapportere riktig og innen tiden

Spørsmål & Hjelp

Randi hjelper deg med spørsmål om ditt daglige regnskap

Regnskapssystem

Randi bruker 24SevenOffice sitt enkle og skybaserte regnskapssystem

Relevante artikler