6.12.2021

Randi forklarer AI og Maskinlæring for regnskap

Randi liker smooth regnskapsføring og bruker derfor regnskap med AI. AI brukes av de fleste i hverdagen uten at de selv vet det. Nå får du vite hvorfor Randi bruker AI og hvordan det hjelper deg.

Artificial Intelligence 

AI, som står for Artificial Intelligence, eller på godt norsk kunstig intelligens, er kort fortalt maskiner som tenker selv. AI kan med andre ord gjennomføre tekniske oppgaver som vanligvis trenger et menneskes intelligens. Randi kobler på AI for å gjøre hele den inngående fakturaflyten automatisk. 


Maskinlæring

Maskinlære er en undergruppe av kunstig intelligens som betyr at maskinen faktisk lærer gjennom erfaring og bruk av data. Randi bruker selvfølgelig maskinlæring. Jo mer data du forer systemet med, for eksempel inngående fakturaer, jo mer lærer systemet. På samme måte som et menneske trenger informasjon for å lære seg noe så behøver AI som jobber med regnskap fakturaer til sitt bilagsmottak. Derfor er det viktig å begynne så tidlig som mulig slik at systemet kan lære seg ditt regnskap å kjenne.


Fordeler med bruk av AI til regnskap


Randi er en dame med respekt for andres tid - effektivitet har alltid stått høyt. AI, systemer som snakker sammen og automatiske prosesser bidrar til at Randi har full kontroll på regnskapet ditt, og kan gjøre det til en fast- og fornuftig pris. Her får du et overblikk over fordelene med at Randi bruker kunstig intelligens til å holde orden på regnskapet ditt:


  • Oppdaterte tall og regnskap i sanntid
  • Felles bilagsmottak - et sentralt sted hvor all informasjon kommer inn
  • Randi kan tilby fastpris
  • Redusere risiko for menneskelig feil 


La Randi og hennes AI, eller automagi som hun liker å si, få ansvar for ditt regnskap slik at du kan føle deg trygg og bruke tid på annen inntektsbringende aktivitet.


Les mer om AI i bilagsmottak her: https://www.randi.no/post/ai-bilagsmottaket

Randi er en dame med respekt for andres tid - effektivitet har alltid stått høyt.

Les mer om randi her : https://www.randi.no/tjenester


Til en fast pris får du

Tjeneste
table-img
Typisk regnskapsbyrå
Spørsmål & Hjelp
MVA
Årsregnskap, aksjonærregisteroppgave & skatt
Lønn - uansett antall ansatte
Bokføring - uansett antall bilag
Ingen oppstartsgebyr
Regnskapsystem
Randi gir deg én komplett pakke fra 3000,-/md
Pakken inkluderer:

Bokføring

Randi bokfører alle dine bilag, uansett antall

Lønn

0, 5, 10 eller flere ansatte? Randi tar seg av lønn

Årsoppgjør

Randi liker å lage ditt årsoppgjør og årsregnskap

Skatt & MVA

Randi er god til å rapportere riktig og innen tiden

Spørsmål & Hjelp

Randi hjelper deg med spørsmål om ditt daglige regnskap

Regnskapssystem

Randi bruker 24SevenOffice sitt enkle og skybaserte regnskapssystem

Relevante artikler