2.1.2022

Hvordan sørge for bedre likviditet?

Oversikt, gode rutiner for oppfølging av fakturaer, kredittsjekk av kunder og bruk av efaktura er tiltak som kan bidra til bedre likviditet for din virksomhet.

Likviditet er bedriftens betalingsevne, altså bedriftens evne til å betale løpende utgifter slik som lønn og faktura. En bedrift med god likviditet har dermed ressurser tilgjengelig til å dekke både forventede og uforutsette utgifter. Forutsetningene for god likviditet er dermed en jevn kontantstrøm, samt kunder som betaler innen fristen. I usikre tider er det spesielt viktig med god likviditet.

Først og fremst er det viktig å få oversikt over pengene som strømmer inn og ut av bedriften, og ha gode rutiner for oppfølging av fakturaer. Det viktigste er at du får betalt for produktet eller tjenesten du selger, samtidig som du har kontroll på dine kostnader. For å unngå tap på fordringer bør du gjøre kredittsjekk på kundene og sørge for at dårlige kunder betaler på forhånd.

I utgangspunktet bør man unngå store utestående beløp og lang kredittid fra kunder, men hvis det ikke lar seg gjøre er det viktig å ha gode ordninger for bruk av betalingspåminnelser. Her er det ofte hensiktsmessig å benytte en tredjepart eller en automatisert oppfølging av faktura. Samtidig kan økt leverandørgjeld medføre forbedret likviditet.

Videre burde efaktura benyttes og sendes ut så raskt som mulig da det øker sannsynligheten for at kunden betaler innen betalingsfristen. Efaktura reduserer dermed behovet for betalingspåminnelser på utestående beløp, samtidig som du sparer penger ved at efaktura er billigere sammenlignet med tradisjonell faktura. Avslutningsvis bør fakturaen være oversiktlig og enkel å forstå for kundene dine.


Har du flere spørsmål tilknyttet likviditet? La oss introdusere deg for Randi.

Hva gjør Randi? Randi er abonnement på regnskap, utført av folk som kjenner din bransje.

Hvorfor Randi? Fordi regnskap er Randis greie. La Randi gjøre det hun kan, slik at du gjøre det du kan. Man kan lett bli fristet av gjør-det-selv løsninger, men slike løsninger er ofte mer ressurskrevende, både når det gjelder tid og penger. Vi er spesialister i noen spesifikke bransjer som vi kan svært godt. For deg betyr det at du ikke kun får en regnskapsfører, men også en sparringspartner som kan rådgi deg.


Randi liker kontinuitet og orden, og fakturer deg en fast sum i måneden. Til gjengjeld gir hun deg:

Til en fast pris får du

Tjeneste
table-img
Typisk regnskapsbyrå
Spørsmål & Hjelp
MVA
Årsregnskap, aksjonærregisteroppgave & skatt
Lønn - uansett antall ansatte
Bokføring - uansett antall bilag
Ingen oppstartsgebyr
Regnskapsystem
Randi gir deg én komplett pakke fra 3000,-/md
Pakken inkluderer:

Bokføring

Randi bokfører alle dine bilag, uansett antall

Lønn

0, 5, 10 eller flere ansatte? Randi tar seg av lønn

Årsoppgjør

Randi liker å lage ditt årsoppgjør og årsregnskap

Skatt & MVA

Randi er god til å rapportere riktig og innen tiden

Spørsmål & Hjelp

Randi hjelper deg med spørsmål om ditt daglige regnskap

Regnskapssystem

Randi bruker 24SevenOffice sitt enkle og skybaserte regnskapssystem

Relevante artikler