3.1.2022

Hva er en revisor og hvem må ha revisor?

En revisor er en kvalifisert og uavhengig ekstern person som har som jobb å se over bedriftens regnskap og se til at regnskapet er ført etter lover og regler for avlegging av årsregnskapet

Revisoren skriver så en rapport som viser om det faktiske økonomiske bildet til bedriften stemmer overens med regnskapet.

Mange revisorer tilbyr også ekstra tjenester slik som rådgivning for å hjelpe bedrifter å etablere gode regnskapsrutiner, økonomistyring og passe på at lover og regler følges. Det er dog ikke alle bedrifter som er revisjonspliktige, altså som er pålagte at en revisor går gjennom årsregnskapet. 

Er din bedrift revisjonspliktig? Har du et aksjeselskap med regnskapsplikt vil du utgangspunktet være revisjonspliktig. Det finnes dog noen unntak: 

  • Dine driftsinntekter overstiger ikke 6 millioner kroner 
  • Balansesummen overstiger ikke 23 millioner kroner 
  • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger ikke 10 årsverk*     


*Årsverk er en betegnelse på det arbeidet en arbeidstaker i full stilling kan utføre på et helt arbeidsår. Hva som ligger i årsverk kan ofte variere fra land til land, samt mellom bransjer og yrker. Du kan beregne antall årsverk ved å multiplisere antall arbeidstimer i en uke med antall arbeidsuker i løpet av året.    


Har du flere spørsmål tilknyttet revisorer eller regnskap? La oss introdusere deg for Randi.

Hva gjør Randi? Randi er abonnement på regnskap, utført av folk som kjenner din bransje.

Hvorfor Randi? Fordi regnskap er Randis greie. La Randi gjøre det hun kan, slik at du gjøre det du kan. Man kan lett bli fristet av gjør-det-selv løsninger, men slike løsninger er ofte mer ressurskrevende, både når det gjelder tid og penger. Vi er spesialister i noen spesifikke bransjer som vi kan svært godt. For deg betyr det at du ikke kun får en regnskapsfører, men også en sparringspartner som kan rådgi deg.


Randi liker kontinuitet og orden, og fakturer deg en fast sum i måneden. Til gjengjeld gir hun deg:

Til en fast pris får du

Tjeneste
table-img
Typisk regnskapsbyrå
Spørsmål & Hjelp
MVA
Årsregnskap, aksjonærregisteroppgave & skatt
Lønn - uansett antall ansatte
Bokføring - uansett antall bilag
Ingen oppstartsgebyr
Regnskapsystem
Randi gir deg én komplett pakke fra 3000,-/md
Pakken inkluderer:

Bokføring

Randi bokfører alle dine bilag, uansett antall

Lønn

0, 5, 10 eller flere ansatte? Randi tar seg av lønn

Årsoppgjør

Randi liker å lage ditt årsoppgjør og årsregnskap

Skatt & MVA

Randi er god til å rapportere riktig og innen tiden

Spørsmål & Hjelp

Randi hjelper deg med spørsmål om ditt daglige regnskap

Regnskapssystem

Randi bruker 24SevenOffice sitt enkle og skybaserte regnskapssystem

Relevante artikler